Меню Затваряне

Контакти

ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ

Деян Константинов, ДЕС

Управляващ
Одиторски услуги
Консултации

+359 887213189
+359 887409050

dkonstantinov@kaudit.еu
Сливен 8800,ул. „Иван Вазов“ № 15

Ирина Желева, ДЕС

Одиторски услуги
Счетоводни услуги
Консултации

+359 886562860

izheleva@kaudit.еu
София 1000,бул. „Никола Петков № 81

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС