Меню Затваряне

Консултации

Данъчни и правни становища и консултации по прилагането на процесуалните и материалните данъчни нормативни актове и европейското данъчно законодателство;
Данъчни и правни становища и консултации по прилагането на Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане;
Становища и консултации по прилагането на националните и международните счетоводни стандарти;
Правни становища и юридически консултации в областта на търговското, облигационното, трудовото, осигурителното и митническото право;
Анализ и оценка на договори.

Начало

Назад