Меню Затваряне

За нас

„Константинов Одит“ЕООД е компания с повече от осем години опит в областта на независимия финансов одит и счетоводство.

Ние ще ви помогнем да намерите решение на проблемите, които стоят пред вашия бизнес.От създававането на компанията ние винаги сме държали на висок професионализъм, лоялност и конфидециалност по отношение на нашите клиенти.Високата квалификация на нашия екип ни позволява да предложим прозрачност и високи стандарти.  Нашата цел е да превърнем знанията във финансови изгоди за Вас – нашите клиенти.
Основните услуги, извършвани от „Константинов Одит“ЕООД са свързани с финансов одит, финансово-счетоводни услуги и бизнес-консултации.
Спазването на Етичния кодекс на регистрираните одитори в България и Етичния кодекс на Международната федерация на счетоводителите са основни приоритети.
Нашата компания държи на своите клиенти и работи, за да изгради дългосрочно и стабилно партньорство с тях.

Екип

Нашият екип включва мотивирани и отлично подготвени професионалисти с установена  професионална репутация, които познават задълбочено

Международните стандарти за финансово отчитане, Международните одиторски стандарти, националното счетоводно и данъчно заководателство.
В процеса на работа ние спазваме изискванията на Етичния кодекс на професионалните счетоводители като стриктно се придържаме към приципите на независимост, честност, обективност, професионална компетентност, конфеденциалност и професионално поведение.