Меню Затваряне

Счетоводни услуги

Състоянието и качеството на счетоводната система са от ключово значение както за управлението на дружеството, така и за контактите с чуждестранни контрагенти. Обработката на информацията за възнагражденията на персонала на клиента трябва да гарантира конфиденциалност, точност и коректно съхранение на личните файлове на служителите.
Ние разбираме важността и значението на добре разработената и организирана финансово-счетоводна система и можем да ви съдействаме за създаването и поддържането й. При предоставяне на услугите нашите специалисти се съобразяват както със законовите изисквания, така и с вашите индивидуални потребности.

Текущо водене на счетоводството
Изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен изцяло с вашите информационните потребности и дейност.
Цялостно организиране на счетоводния процес, съобразен с вашите изисквания.
Текущо водене на счетоводство както с традиционни счетоводни софтуерни продукти.
Участие/съдействие при инвентаризации и други процедури по вътрешен контрол.
Изготвяне на месечни декларации по ЗДДС, месечни Интрастат декларации, справки и отчети за НСИ, данъчни декларации по ЗКПО.
Текущо изчисляване на дължими данъци.
Текущо информиране за промени в счетоводното и данъчното законодателство, засягащи вашата дейност.

Начало

Назад