Меню Затваряне

„Константинов Одит“ ЕООД е компания която се занимава със независим финансов одит , консултации и счетоводни услуги.
Дружеството има за управител Деян Венелинов Константинов – регистриран одитор от 2009г., вписан в регистъра на регистрираните одитори под № 0652.